αρρηφορία

Αρχαία γιορτή της Αθηνάς Πολιάδας, που ονομάστηκε έτσι από τις τέσσερις Αρρηφόρες κόρες. Εορταζόταν το καλοκαίρι, τον μήνα Σκιροφοριώνα (περίπου Ιούνιο). Οι Αρρηφόρες έμεναν στην Ακρόπολη πολλούς μήνες, φορώντας άσπρη εσθήτα και χρυσά κοσμήματα και δύο από αυτές ύφαιναν τον πέπλο της Αθηνάς για την εορτή των Παναθηναίων. Στην γιορτή έβαζαν στο κεφάλι κάνιστρα που τους έδινε η ιέρεια της Αθηνάς και τα έφερναν στον Ιλισό, κάτω από το ιερό της εν Κήποις Αφροδίτης, όπου έπαιρναν άλλα κάνιστρα, που τα έφερναν σκεπασμένα στην Ακρόπολη. Μετά την τελετή άλλες έπαιρναν τη θέση τους. Η τελετή αποτελούσε συμβολική έκφραση ευχαριστιών προς τη θεά για τη δροσιά –σύμβολο γονιμότητας– που υποτίθεται πως έπαιρναν οι κόρες από το υπόγειο του Ιλισού. Γι’ αυτό τις έλεγαν και ερσηφόρους, από την Έρση, κόρη του Κέκροπα και προσωποποίηση της δροσιάς.
* * *
ἀρρηφορία, η (Α) [αρρηφόρος]
η πομπή των αρρηφόρων.

Dictionary of Greek. 2013.

Look at other dictionaries:

  • ἀρρηφορία — ἀρρηφορίᾱ , ἀρρηφορία procession of fem nom/voc/acc dual ἀρρηφορίᾱ , ἀρρηφορία procession of fem nom/voc sg (attic doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Αρρηφόρια — Αρχαία γιορτή της Αθηνάς Πολιάδας, που ονομάστηκε έτσι από τις τέσσερις Αρρηφόρες κόρες. Εορταζόταν το καλοκαίρι, τον μήνα Σκιροφοριώνα (περίπου Ιούνιο). Οι Αρρηφόρες έμεναν στην Ακρόπολη πολλούς μήνες, φορώντας άσπρη εσθήτα και χρυσά κοσμήματα… …   Dictionary of Greek

  • Arrhephoria — was a feast among the Athenians, instituted in honor of Athena. Boys, or, as some say, girls, between 7 and 12 years of age, were the ministers that assisted at this feast. The word is derived from the Greek term polytonic|Ἀρρηφόρια, which is… …   Wikipedia

  • Паллада Aфина — (Παλλάς Άθηνά, Άθηναία, Άθηναίη, Άθηνάα, Άθανάα, Άθηνη, Άθάνα, Άσάνα) древнегреческая богиня, принадлежала к числу верховных божеств и почиталась на всем протяжении древнеэллинского миpa. В Аркадии (Άθηνά Άλέα), в Беотии (Ίτωνία Παλλάς), в Аттике …   Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

  • Паллада Афина — (Παλλάς Άθηνά, Άθηναία, Άθηναίη, Άθηνάα, Άθανάα, Άθηνη, Άθάνα, Άσάνα) древнегреческая богиня, принадлежала к числу верховных божеств и почиталась на всем протяжении древнеэллинского мира. В Аркадии (Άθηνά Άλέα), в Беотии (Ίτωνία Παλλάς), в Аттике …   Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

  • Liturgie (Athènes) — Liturgie (Grèce antique)  Cet article concerne l obligation fiscale pesant sur les riches en Grèce antique. Pour le sens religieux du terme, voir liturgie …   Wikipédia en Français

  • Liturgie (Grèce antique) — Cet article concerne l obligation fiscale pesant sur les riches en Grèce antique. Pour le sens religieux du terme, voir liturgie. D …   Wikipédia en Français

  • АРРЕФОРИИ —    • Arrhephoria,          τα Άρρηφόρια, праздник в честь Афины, покровительницы земледелия, имевший характер таинств и совершавшийся в месяце Скирофорионе. Две из четырех 7 11 летних девушек (αρρηφόροι, ερρηφόροι), прислуживавших в храме… …   Реальный словарь классических древностей

  • Liturgia (Antigua Grecia) — Para el término religioso, véase liturgia …   Wikipedia Español

  • αρρηφορώ — ἀρρηφορῶ ( έω) (Α) [αρρηφόρος] τελώ τα Αρρηφόρια …   Dictionary of Greek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.